Моля, влез в профила си , за да кандидатстваш за  

Сума на заема

Минимален срок: 2 месеца (61 дни)

Максимален срок: 18 месеца (540 дни)

Срок на заема

Максималният ГПР, който може да бъде достигнат e 50%. Пример: За сума 400 лв. и срок 3 месеца, лихва 26,96 лв (6,74%) и ГПР 49,03% . Обща сума за връщане 426,96 лв. при ползване на личен гарант.

Сума на кредита:X
Първа падежна дата:X
Срок на кредита:X
лихва:X
ГПР:X
Обща сума за плащане:X

* Задължителна информация