ПАРИ на заем до ЗАПЛАТА

Моля, влез в профила си , за да кандидатстваш за  

Сума на заема

Минимален срок: 5 дни

Максимален срок: 45 дни

Срок на заема

Максималният ГПР, който може да бъде достигнат e 50%. Пример: За сума 300 лв. и срок 15 дни, лихва 5,01 лв (1,67%) и ГПР 49,85% . Обща сума за връщане 305,01 лв. при ползване на личен гарант.

Сума на заема:800.00 лв
Дата на връщане:14-08-2024
Срок на заема:30 дни
лихва:27.04 лв
Обща сума за плащане:827.04 лв
ГПР:49.85%

Лихва за първи кредит 0% при срок на заема до 30 дни

* Задължителна информация