УДЪЛЖИ ЗАЕМ

Удължаване на срока е възможно само за кредит до заплата. Заемът до заплата може да бъде удължаван максимум 5 пъти за всеки отделен заем. 

* Задължителна информация